Контакт


Адреса: 

Коло Српских Сестара "Св. Петка"
315 Point Chevalier Rd
Point Chevalier, 1022 AUCKLAND

Милка Панић - председница КСС
контакт телефон: +64 21 269 3914