Контакт

Адреса:

Српска школа "СОКОЛИЋИ"

315 Point Chevalier Rd
Point Chevalier, AUCKLAND

Миодраг Миљковић (09 845 4586) - Учитељ фолклора